Linkkejä

Kuva: Marja Pakarinen

 

Suomen hiv-strategia 2018-2020 : Ehkäise, testaa, hoida

Uusi strategia on julkaistu 1.12.2017 vuosille 2018-2020. Strategiasta löytyy ajankohtaista tietoa hiv-tartunnasta, ennaltaehkäisystä, testauksesta ja hoidosta.

Tutustu Infektiotaloon

Terveyskylän Infektiotalosta löytyy ammattilaisten tuottamaa tietoa infektiotaudeista.

Suositus hiv-testauksen periaatteista

Perusterveydenhuollolle suunnatun HIV-testauksen periaatteita käsittelevän suosituksen tavoitteena on lisätä HIV-testin tarjoamista ja testiin hakeutumista. Suositus pyrkii yhdenmukaistamaan HIV-testauskäytäntöjä ja on linjassa kansainvälisten suositusten kanssa.

 

Positiiviset ry.

Positiiviset ry on vuonna 1989 perustettu hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä vertaistuki- ja edunvalvontajärjestö sekä ainoa hiv-tartunnan saaneiden ja aidsia sairastavien potilasjärjestö Suomessa.

 

 

Pro-tukipiste

Pro-tukipiste ry on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys, joka edistää ja tukee seksityössä toimivien ja toimineiden ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia.

THL:n HIV-sivut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löydät ajankohtaista tietoa Suomen HIV-tilanteesta ja kansallisista suosituksista.

UNAIDS

UNAIDS (the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) on YK järjestöjen yhteishanke, jonka tarkoituksena on edistää yleismaailmallisesti HIV-infektion ehkäisemistä, hoitoa ja tukipalveluita.

WHO:n HIV-sivut

WHO:n (World Health Organization) HIV-sivut, mistä löydät ajankohtaista tietoa.

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) sisältää mm. tietoa HIV-infektiosta ja muista seksitaudeista.

EHNN

EUROPEAN HIV NURSING NETWORK (EHNN). Yhdistää HIV-hoitajat Euroopassa tiedolla, koulutuksella ja verkostoimalla. Euroopan HIV-sairaanhoitajaverkoston (EHNN) tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä HIV-sairaanhoidosta ja ylläpitää korkeatasoista HIV-hoitotyötä.

aidsactioneurope

The Clearinghouse on HIV and AIDS in Europe kokoaa euroopanlaajuisesti parhaita käytäntöjä HIV-työhön.

correlation-net

Correlation on verkosto, jossa on mukana myös suomalaisia järjestötoimijoita. Verkosto kokoaa ja tuottaa yhteistyössä parhaisiin käytäntöihin perustuvia työkaluja mm. Internetissä tehtävään HIV-työhön.

 

 

 

 

Mikä on HIV? HIV on lentiviruksiin kuuluva ihmisen immuunipuutosvirus, joka tuhoaa elimistön puolustusjärjestelmää. Aidsiksi kutsutaan HIV-tartunnan viimeistä vaihetta, jolloin elimistön puolustuskyky on selvästi heikentynyt ja tartunnan saanut sairastuu johonkin liitännäistautiin.