Julkaisut

esite.jpg (27 kB)
4.5.21 julkaistu uusi esite HIV-positiivinen Lääkittynä en tartuta. Löytyy myös englanninkielisenä. Ota yhteys info@shas.fi jos haluat näitä esitteitä.
PDF-tiedostoHIV-hoitotyön käsikirja 4. uudistettu painos 2017.pdf (4.9 MB)
HIV-hoitotyön käsikirja 4. uudistettu painos 2017

Tiedottaminen

 

Vuonna 2014 SHAS:n hallitus päätti siirtyä sähköiseen tiedotteeseen, jonka julkaisukustannukset ovat huomattavasti paperiversiota pienemmät. Näin yhdistyksen jäsenmaksuilla katettava toiminta pystytään turvaamaan.

Jäsenasioista tiedotetaan sähköpostilla ja Facebook-sivujen kautta. Samoin kotisivuille www.shas.fi päivitetään jäsenasioita ja mainostetaan koulutusasioita.

 

 

Kuva: Marja Pakarinen

KIRJA: "HIV-hoitotyön historiaa - Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistyksen 20 vuotta"

 

 

Vuosi 2013 oli SHAS:n toiminnan 20-vuotisjuhlavuosi. Juhlan kunniaksi hallitus päätti käynnistää HIV-hoitotyön historiikin kokoamisen.

Vuoden 2014 aika jokaiselle jäsenelle ja jäseneksi liittyvälle postitetaan uunituore kirjanen: ”HIV-hoitotyön historiaa - Suomen HIV/aids –sairaanhoitajayhdistyksen 20 vuotta”

Kirjaan on haastattelujen ja kirjallisten lähteiden perusteella koottu tietoa HIV-infektion toteamisen vaiheita, sekä hoitotyön kehittymisestä kolmen vuosikymmenen ajalta. Lisäksi kirjaan on koottu SHAS:n toiminnan historiaa.

HIV-hoitotyöllä on ollut valtavan suuri rooli niin hoidon kehittymisessä kuin HIV-tartunnan saaneiden potilaiden elämässä kautta HI-viruksen historian.

Yhdistys toivoo, että historiikki tekee näkyväksi hoitotyön roolia ja tuo esiin tärkeitä onnistumisia ja haasteita HIV-hoidon näkökulmasta.   

Kirjan kokoaminen toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Muihin kustannuksiin, kuten taittoon ja painoon ,on saatu taloudellista tukea Auroran Sairaalan Sisätautiosaston Tukiyhdistykseltä. SHAS:n hallitus kiittää lämpimästi rahoittajaa ja kaikkia kirjan sisältöön panoksensa antaneita!

Kirja julkaistiin PDF-versiona 1.12.2014