Julkaisut

esite.jpg (27 kB)
4.5.21 julkaistu uusi esite HIV-positiivinen Lääkittynä en tartuta. Löytyy myös englanninkielisenä. Ota yhteys info@shas.fi jos haluat näitä esitteitä.
PDF-tiedostoHIV-hoitotyön käsikirja 4. uudistettu painos 2017.pdf (4.9 MB)
HIV-hoitotyön käsikirja 4. uudistettu painos 2017

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA 4. UUDISTETTU PAINOS

HIV-hoitotyön käsikirja on Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistyksen, HIV-säätiö/Hivpointin sekä HUS/ HYKS Auroran Infektiosairauksien poliklinikan yhteistyönä ja sosiaali- ja terveysministeriön tuella syntynyt työkalu hoitotyön ammattilaisille. Viimeistä päivitystyötä tukivat myös Auroran sisätautiosaston tukiyhdistys ry ja HIV-lääkkeiden kanssa työskentenlevät yritykset.

Käsikirja ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja uudistettu 4. painos 2017. Uusinta versiota oli kirjoittamassa/päivittämässä 24 kirjoittajaa. Artikkeleiden kirjoittajat ovat päivittäisessä työssään HIV-tartunnan saaneita kohtaavia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Uusimmassa versiossa on huomioitu HIV-infektion luonne pitkäaikaisena sairautena. Yhä useampi tartunnan saanut ikääntyy HI-viruksen kanssa, joilloin ikääntymisen tuomat terveysongelmat ovat myös HIV-hoitotyön arkipäivää. Terveydenhuollon asiakkaina HIV-tartunnan saaneet kohtaavat turhia pelkoja ja asenteita, joiden poistumiseksi kirjoitettiin artikkeli stigmasta. Hyödyllistä tietoa löytyy myös uudesta artikkelista HIV ja ravitsemus.

Sähköisen version käyttöä on pyritty helpottamaan runsailla linkityksillä. Sisällysluettelon otsikoista pääset suoraan kyseiseen kappaleeseen, myös tekstissä ja lähdeluetteloisssa on runsaasti linkkejä asiaan liittyville nettisivuille. Toivomme käsikirjan olevan työtä helpottava tietopaketti, josta HIV-tartunnan saanutta hoitava ammattilainen löytää vastauksen kysymykseensä ja potilas saa hyvää hoitoa.

Palautetta käsikirjan sisällöstä ja toimivuudesta, sekä tulevaisuuden päivitystoiveista, voi lähettää info(at)shas.fi osoitteeseen.

Kirjan lataaminen esimerkiksi oman työpaikan koneelle tai kotikoneelle on luvallista.

Tiedottaminen

 

Vuonna 2014 SHAS:n hallitus päätti siirtyä sähköiseen tiedotteeseen, jonka julkaisukustannukset ovat huomattavasti paperiversiota pienemmät. Näin yhdistyksen jäsenmaksuilla katettava toiminta pystytään turvaamaan.

Jäsenasioista tiedotetaan sähköpostilla ja Facebook-sivujen kautta. Samoin kotisivuille www.shas.fi päivitetään jäsenasioita ja mainostetaan koulutusasioita.

 

 

Kuva: Marja Pakarinen

KIRJA: "HIV-hoitotyön historiaa - Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistyksen 20 vuotta"

 

 

Vuosi 2013 oli SHAS:n toiminnan 20-vuotisjuhlavuosi. Juhlan kunniaksi hallitus päätti käynnistää HIV-hoitotyön historiikin kokoamisen.

Vuoden 2014 aika jokaiselle jäsenelle ja jäseneksi liittyvälle postitetaan uunituore kirjanen: ”HIV-hoitotyön historiaa - Suomen HIV/aids –sairaanhoitajayhdistyksen 20 vuotta”

Kirjaan on haastattelujen ja kirjallisten lähteiden perusteella koottu tietoa HIV-infektion toteamisen vaiheita, sekä hoitotyön kehittymisestä kolmen vuosikymmenen ajalta. Lisäksi kirjaan on koottu SHAS:n toiminnan historiaa.

HIV-hoitotyöllä on ollut valtavan suuri rooli niin hoidon kehittymisessä kuin HIV-tartunnan saaneiden potilaiden elämässä kautta HI-viruksen historian.

Yhdistys toivoo, että historiikki tekee näkyväksi hoitotyön roolia ja tuo esiin tärkeitä onnistumisia ja haasteita HIV-hoidon näkökulmasta.   

Kirjan kokoaminen toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Muihin kustannuksiin, kuten taittoon ja painoon ,on saatu taloudellista tukea Auroran Sairaalan Sisätautiosaston Tukiyhdistykseltä. SHAS:n hallitus kiittää lämpimästi rahoittajaa ja kaikkia kirjan sisältöön panoksensa antaneita!

Kirja julkaistiin PDF-versiona 1.12.2014