HIV-hoitotyön käsikirja, 4.uudistettu painos, nettiversio

20.3.2018

kts. julkaisut kohta. Sieltä löydät käsikirjan nettiversion.