HIV-hoitotyön käsikirja, 4.uudistettu painos

13.2.2018

HIV-hoitotyön käsikirjan toimitus
HIV-hoitotyön käsikirjan toimitus

toimituskunta Sinikka Hirvinen, HUS/Auroran sairaalan infektiopoliklinikka, Sanna Salo, Hivpoint ja Helana Mäkinen, SHAS

Kirja tulossa myös nettiversiona. Ilmoitamme tarkan päivän myöhemmin.